Regulace 1/4 hod. maxima

Odběratel, který se " NEVEJDE" do nasmlouvaného limitu rezervované kapacity, zaplatí za toto překročení penále. Každý překročený kW výkonu je následně fakturován s 4-násobným zdražením. Někteří odběratelé z důvodu neznalosti možnosti regulace 1/4 maxima sáhnou pro nadměrné navýšení odběrových limitů, aby těmto překročením nedocházelo. Tyto navýšené limity ale platí každý měsíc, a tak si výrazně navýší roční platby za tyto položky.

Realizujeme pro naše klienty návrhy a dodávky regulace 1/4 hodinového maxima, tak by neplýtvali zbytečně náklady na dodávky a spotřebu el. energie, při čenž investice do tohoto řešení má velmi krátkou návratnost a je tak pro naše zákazníky velmi důležitým řešením v rámci optimalizace energetických procesů v jejich provozech.

.

Kontakt

Sokola Tůmy 1099/1
7090 Ostrava Hulváky

IČ: 03567583
DIČ: CZ03567583


Energetická kancelář Opava
+420 731 101 647 Info@femenergy.cz